หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

 

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

 

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อสาขาจาก สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็น สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

นิสิตสามารถเลือกเรียนและทำวิทยานิพนธ์ได้ตามความสนใจ ว่าจะเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือจะเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย ระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น

ผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค. 2564

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission

 

สมัครเรียน…คลิกที่นี่