คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี หรือ ปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ และต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

[maxbutton id=”1″]