คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง จากการจากไปของ ภก.ดร.คทา​ บัณฑิต​านุกูล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง จากการจากไปของ ภก.ดร.คทา​ บัณฑิต​านุกูล