ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 043 754 412 ต่อ 1638
 
 
 
.