คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรั่มมันแกวแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรั่มมันแกวแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จพร้อมทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรั่มมันแกว แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562-2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเซรั่มมันแกวเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร