คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ CPR ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

วันนี้ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ CPR ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องบรรยาย P405-406 โดยมีวิทยากรพร้อมด้วยนิสิต

จากคณะแพทย์ศาสตร์ เป็นผู้บรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4