ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัคร   ใบสมัครโครงการ วมว.

 

.