ประชุมวิชาการเรื่อง Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training

ประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก

Update !!

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2564 ประชุมวิชาการร่วมระหว่างแหล่งฝึก และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก งานแหล่งฝึก และงาน CPE คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564  สัมมนาออนไลน์ (Webinar) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนและหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ดังนี้

สัมมนาออนไลน์ (Webinar)

อัตราค่าลงทะเบียน

แบบ 1 วัน : 300 บาท

แบบ 2 วัน : 500 บาท

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครเข้าร่วมการประชุม

กำหนดการประชุมฯ

หนังสือเชิญประชุม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์”

บัญชีเลขที่ 415-070480-9 

แจ้งชำระเงินได้ที่ E-mail : 

ratree.m@msu.ac.th