คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมพู ในโอกาสได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อองค์กร”

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมพู

ในโอกาสได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อองค์กร”