คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิต ในโอกาสได้รับรางวัล“นักวิจัยดีเด่น”

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิต

ในโอกาสได้รับรางวัล“นักวิจัยดีเด่น”