คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงจิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ (ศิษย์เก่า Rx15)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงจิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ (ศิษย์เก่า Rx15)

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2563
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ทั้งนี้ เภสัชกรหญิงจิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ จะเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ วังสระปทุม