คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจ และอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของคุณไพฑูรย์ บุญชู

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ

คุณไพฑูรย์ บุญชู(หนิง)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ