ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธีผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

สูตรและกรรมวิธีผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด

สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา

 

และในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระวิชาการระดับนานาชาติ ISI, Impact Factor 2.608 ในวารสาร AAPS PharmSciTech 21(52), 2020 หัวข้อ “Kaempferia parviflora Nanosuspension Formulation for Scalability and Improvement of Dissolution Profiles and Intestinal Absorption”