คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ศรีประทีบ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ศรีประทีบ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร