คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด แบบวิถีใหม่ (New Normal) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ อาคารโรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มอบกัณฑ์หลอนประจำกัณฑ์ที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 1,610 บาท สำหรับปีนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้รับเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์คือกัณฑ์จุลพล ซึงอานิสงส์ มีดังนี้ ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ
 
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร