คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมัครได้จนถึง 15 มีนาคม 2563 

https://grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=reg

ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
https://grad.msu.ac.th/th/pharmacy-2562.php