ขอแสดงความดี กับ นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์ (มาร์ค) คณะเภสัชศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก การประกวด Super Cool True Star Campus 2019

คณะผู้บริหาร อาจารย์ ขอแสดงความดี กับ นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์ (มาร์ค) คณะเภสัชศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก การประกวด Super Cool True Star Campus 2019 จาก ผู้เข้าแข่งขัน 44 คน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ เบล วีญาจัย ไชยทุม คณะการบัญชี และ การจัดการ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
.
ภาพบรรยากาศจาก Siam Discovery