คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี

ชาว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. ณ อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563 เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมี พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม, ตุละวรรณ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

ภาพ / ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด