บุคลากรจากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้ามาสาธิตวิธีการใช้หน้ากากและการล้างมือด้วยเจลอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้ามาสาธิตวิธีการใช้หน้ากากและการล้างมือด้วยเจลอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับทุกคน ณ ลานเขียวมะกอก ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 12.30 น.

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร