ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS63 รอบ 1 portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS63 รอบ 1 portfolio
หลักสูตร ภบ.(การบริบาลทางเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

นัดสัมภาษณ์ วันที่ 24 ธค 62 ที่ห้อง 310 ชั้น 3

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ฯ