คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการถึงแก่กรรมของ ดร.ภญ.ประดับ คชรัตน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ต่อการถึงแก่กรรมของ ดร.ภญ.ประดับ คชรัตน์

ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะของเรา และเป็นผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ