รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรับสมัคร