ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 14 และ มหาบัณฑิตทุกท่าน

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 14 และ มหาบัณฑิตทุกท่าน

ในโอกาสงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม