ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 112 รายการ

ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 112 รายการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศขายทอดตลาด