ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมที่นั่ง จำนวน 20 ตัว

ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมที่นั่ง จำนวน 20 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศราคากลางโต๊ะโรงอาหาร