ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens  จำนวน  2  เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศราคากลางซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens  จำนวน  2  เครื่อง

ประกาศราคากลาง