กิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562