คำอวยพรจากอาจารย์ชาวต่างชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี

คำอวยพรจากอาจารย์ชาวต่างชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 22 ปี