ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” สาขาการบริหารจัดการองค์กร เนื่องในกิจกรรมงานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562