เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 

กำหนดการ อบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมไอ โฮเทล ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ชำระเงิน

  • บัญชี ธนาคารกรุงไทย
  • สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
  • ชื่อบัญชี วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
  • เลขที่บัญชี 142-0-21269-9

แจ้งโอนเงินไปที่ thaibcp@gmail.com

รายละเอียดการประชุม

รายละเอียดการประชุม

สนใจสมัครประชุมตามนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม