ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาเร่งผสมขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาเร่งผสมขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (23 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมทั้งเทขี้ผึ้งบรรจุยาและติดฉลากตลับ ซึ่งในขณะนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน เร่งบรรจุยาและติดฉลากตลับขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สาธารณสุขจังหวัดและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร้องขอ จำนวน 10,000 ตลับ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/photos/a.2960928457255039/2960973103917241/?type=3&theater