คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม และ รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยมมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
.
ซึ่งมีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม และรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๒ รวม 7 ท่าน ดังนี้
.
๑. รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ได้แก่
เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม รวม ๖ ราย ได้แก่
(๑) เภสัชกรหญิงวริษา วรรณอดิศัย
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๒) เภสัชกรหญิงภคกมล มงคลศรีนิยม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) เภสัชกรภาณุภูมิ ฉัตรเฉลิมพันธุ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๔) เภสัชกรหญิงธารณา พานิชวัฒนาเจริญ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๕) เภสัชกรหญิงณัฐนิชา ปิยะสภา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๖) เภสัชกรสืบพงศ์ โพธิจักร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอชื่นชมยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่งในครั้งนี้ และขออวยพรให้ทุกท่านประสบสุข ความสำเร็จ และ สร้างประโยชน์ให้กับวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติต่อไป