คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งหลักสูตรวุฒิบัตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งหลักสูตรวุฒิบัตร วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เมื่อเวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง สุทธิพร ภัทรชยากุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานคิรินทร์ และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งหลักสูตรวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมลานไม้หอม ภาพ : ข่าว // นายศุภกร เหล่าทองสาร