สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การใช้ยาอย่างปลอดภัย “เภสัชกรอยู่ใกล้มั่นใจใช้ยาอย่างปลอดภัย” เนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ณ ร้านยา โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ