ประกาศคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครตำแหน่งคนสวน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้