เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์​และอุปกรณ์​สำหรับการตรวจและรักษาโรค Covid-19

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์​และอุปกรณ์​สำหรับการตรวจและรักษาโรค Covid-19
กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ท่านที่ต้องการช่วยเหลือและสนับสนุน​ สามารถบริจาคได้ที่  ธนาคารทหารไทย สาขาเสริมไทยฯ 4382521419