หน้าร้อนนี้ พวกเราชาวเภสัชฯ มมส. มาช่วยลดโลกร้อนกันดีกว่า

หน้าร้อนนี้ พวกเราชาวเภสัชฯ มมส. มาช่วยลดโลกร้อนกันดีกว่า

ปิด-ปรับ-ปลด

ปิด –หน้าจอคอมเมื่อไม่ได้ใช้

ปรับ – อุณหภูมิแอร์ที่ 25 ถ้าเป็น 26 องศา ยิ่งประหยัดหนัก

ปลด – ปลั๊กทุกครั้งที่ไม่ใช้