ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบดูดกลิ่นสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบดูดกลิ่นสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์