คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้