ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รับสมัครอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม