ราคากลางของเครื่องทดสอบความหนาแน่นของผงยา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

ประกาศราคากลางของเครื่องทดสอบความหนาแน่นของผงยา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้