ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ฺ ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ผลจากการคัดเลือกของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีพระราชทานทานรางวัลเกียรติบัตรทุนการศึกษาแก่บัณฑิตและนิสิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยนยน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภาพ:ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร