คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
043-719800 หรือ 043-754333 ต่อเลขหมายภายใน 2601