คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมและซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 โครงการห้องปฏิบัติการปอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาให้ความรู้ฝึกอบรมและซ้อมวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ลานเขียวมะกอก เวลา 15.30 น.- 16.30 น. โดยโครงการดังกล่าว มีอาจารย์ นิสิต บุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมและซ้อมดับเพลิง ประมาณ 300 กว่าคน

ภาพ : ข่าว/ นายศุภกร เหล่าทองสาร , นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ