ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง และ มมส ทำ MOU อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีผลาผงฟู่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลานไม้หอม ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา“สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีผลาผงฟู่” เพื่อการผลิตและจำหน่าย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมลงนาม ร่วมกับ นายธนชาติ เนตรสาลิกา ผู้ประกอบการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.เภสัชกรหญิง รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป เปิดเผยว่า การลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีผลาผงฟู่” เป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนะกุล และคณะ ที่ทำให้เห็นถึงตัวอย่างของการทำงานวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือเอกชน ได้มีโอกาสนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจหลักของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานตามโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง นักวิจัย กล่าวว่า ตรีผลา เป็นพิกัดยาที่ประกอบด้วยส่วนผลพืช 3 ชนิด ได้แก่ สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุ ช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง อีกทั้งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แก้ท้องผูก ยับยั้งการก่อกลายพันธุ์ ต้านเซลมะเร็ง กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ตรีผลาแกรนูลฟู่ (ผงฟู่) ที่เป็นผลงานวิจัยชิ้นนี้ ประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและสารในกลุ่มคาร์บอเนตหรือไบคาร์บอเนต เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยาที่มีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยเพิ่มการละลายให้กับตัวยาสำคัญ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบยาเตรียมที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค สามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้

การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ในครั้งนี้ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้เจรจาและมีข้อตกลงร่วมกันกับ นายธนชาติ เนตรสาริกา ผู้ประกอบการ ในการคิดมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานดังกล่าว โดยคิดเป็นค่าเปิดเผยเทคโนโลยี และค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Royalty fee) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Thailand Techshow) ซึ่งจะได้มีการนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ตามระเบียบฯและประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม