คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 และขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ลานชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม