ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส และทีมงานโรงพยาบาลบึงกาฬ สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส และทีมงานโรงพยาบาลบึงกาฬ

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส และทีมงานโรงพยาบาลบึงกาฬ สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19

 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ชื่มชมและขอเป็นกำลังใจกับ เภสัชกรหญิงกอบกุล เหล่าศรีชัย เภสัชกรปฏิบัติการ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ศาสตร์ รุ่นที่ 14 และทีมงานในโอกาสที่ได้สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และการสนับสนุนภารกิจครั้งนี้โดยโรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอส่งกำลังใจทีม พยาบาล เภสัชกร ให้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ไปด้วยดี
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร