ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี

วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี

 

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้ปกครอง

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ลานไม้โมก ชั้น ๑ อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสงฆ์จำนวน ๙รูป)