การนำเสนอจบการฝึก “phamarceutical care ใน ชุมชน ร้านขายยา หลักสูตร สั้น อบรม” โดยอาจารย์จากคณะร้านขายยามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ชนัตถา
พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม เข้ารับฟังการเสวนาและการนำเสนอจบการฝึก “phamarceutical care ใน ชุมชน ร้านขายยา หลักสูตร สั้น อบรม” โดยอาจารย์จากคณะร้านขายยามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ จำนวน 2 คนคือ 1. Ms. Douangmala Outthalavong
2. Ms. Samleth Simuengba

ภาพ : ข่าว นายศุภกร เหล่าทองสาร