คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 043-754360